сТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
І КРИМІНАЛІСТИКИ

Збірник наукових праць

ПРО ВИДАННЯ АРХІВ РЕДКОЛЕГІЯ НОВИНИ ДЛЯ АВТОРІВ КОНТАКТИ Eng |  Рус
Рік заснування: 2001
Проблематика: висвітлення проблем криміналістики, загальних питань теорії судової експертизи, організації та нормативно-правового регулювання судово-експертної діяльності
ISSN: 1993-0917
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23467-13307 ПР від 06.08.2018
Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 №820
Галузь науки: юридичні науки
Спеціальність ДАК України: 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»
Періодичність: 1 раз на рік
Мови видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновники: Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса;
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Адреса редакції: вул. Золочівська, 8-А, м. Харків, 61177
Електронна адреса для листування: hniise@hniise.gov.ua, simakova@hniise.gov.ua